Projektowanie monogramu

Oferujemy profesjonalne projektowanie monogramu lub odświeżenie i unowocześnienie aktualnego znaku firmy, organizacji, instytucji lub osoby.

Utworzymy dodatkowo księgę znaku w wersji podstawowej lub rozszerzonej. Zapiszemy w niej niezbędne informacje oraz zalecenia dotyczące posługiwania się znakiem.

Zaprojektujemy monogram, który będzie zestawieniem litery lub kilku liter powiązanych ze sobą kompozycyjnie. Będzie mógł być stosowany jako podpis lub znak własności, który stanowi inicjały danej osoby lub organizacji.

Oferujemy projektowanie monogramu, będącego interpretacją graficzną nazwy i jednoznacznie identyfikująca pewną aktywność społeczną lub działalność gospodarczą.

Tworzymy oryginalne i rozpoznawalne monogramy, które mają prostą, czytelną formę, a jednocześnie nieco ozdobny charakter. W kilku prostych znakach umieszczamy kluczowe informacje na temat danej osoby lub organizacji.

Nadrzędną formą naszych monogramów jest jego jednoznaczna czytelność, wygląd i walory dekoracyjne. Projektujemy klasyczne i nowoczesne znaki, które charakteryzują się minimalistycznym wzornictwem. Dzięki temu są łatwo zapamiętywane i rozpoznawalne oraz nie stanowią żadnych ograniczeń w produkcji i publikacji w różnych mediach.

Tworzymy również indywidualne znaki dla ekspertów w danej branży i osoby wykonujące wolne zawody, które chcą być rozpoznawane dzięki symbolowi jednoznacznie identyfikującemu ich działalność.

Projektujemy także monogramy dla firm do znakowania produktów oraz przedmiotów własności, ponieważ są mniej złożone w swojej budowie oraz łatwiejsze do identyfikacji.

Stworzymy kompletną identyfikację wizualną, która określi kolorystykę, formaty, kroje czcionek oraz elementy graficzne, które będą stosowane do tworzenia materiałów identyfikacyjnych, reklamowych oraz informacyjnych.

Odtworzymy również aktualny monogram w krzywych przeprowadzając wektoryzację i zapisując go jako grafikę wektorową.

projektowanie monogramu

Proces projektowania monogramu

Cały proces projektowania realizujemy w pełnym porozumieniu ze zleceniodawcą i po wcześniejszym ustaleniu szczegółów.

Najpierw poznajemy działalność zleceniodawcy, aby projekt odzwierciedlał charakter tego, co ma reprezentować. Szukamy odpowiedniego kształtu, formy oraz kolorystyki, aby jednoznacznie identyfikował daną działalność. Następnie nanosimy detale i ewentualne korekty po wspólnych konsultacjach.

Pracę nad zleceniem kończymy tylko wtedy, kiedy zleceniodawca jest w pełni zadowolony z projektu i akceptuje jego końcowy efekt.

Finalizujemy projekt przygotowując pakiet użytkowy w postaci paczki plików i księgą znaku.

zastosowanie monogramu
projekt monogramu
stempel z monogramem
monogram
projektowanie monogramu
projektowanie monogramu