Projektowanie księgi znaku

Oferujemy profesjonalne projektowanie księgi znaku dla logo, monogramu, sygnetu lub herbu w wersji podstawowej oraz rozszerzonej.

Przygotowujemy w niej dokładny opis budowy znaku oraz zaleceń i przykładów jak należy go poprawnie używać. Zasad w niej opisanych powinno się bezwzględnie przestrzegać dla poprawnego i spójnego wizerunku firmy.

Zapisujemy w niej kompletną identyfikację wizualną, która określa kolorystykę, typografię oraz elementy i formy graficzne, które będą stosowane do tworzenia materiałów identyfikacyjnych, reklamowych oraz informacyjnych.

Zaprojektowana przez nas księga znaku jest podstawowym narzędziem w zarządzaniu wizerunkiem. Zapewnia spójność wszystkich działań marketingowych oraz poprawną identyfikację wobec klientów, dostawców i odbiorców.

Tworzymy dwa rodzaje księgi znaku w wersji podstawowej i rozszerzonej, które różnią się poziomem rozbudowania i ilością przykładów stosowania.

Zaprojektowaną księgę znaku zapisujemy w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Poszczególne projekty z księgi znaku exportujemy dodatkowo do osobnych plików w formatach takich jak PDF, AI, SVG, JPG oraz PNG.

Projektowanie podstawowej księgi znaku

Podstawowa księga znaku powstaje standardowo z każdym nowym projektem znaku. Obejmuje przeważnie kilka kart opisowych z elementami podstawowymi budowy znaku oraz przykładami jego poprawnego stosowania.

Składa się z takich elementów jak:

 1. Budowa znaku
 2. Wersje kolorystyczne
 3. Opis kolorów
 4. Pola ochronne
 5. Skalowanie znaku
 6. Typografia

Projektowanie rozszerzonej księgi znaku

Rozszerzona księga znaku zawiera bardziej szczegółowe opracowania oraz różne projekty identyfikacji wizualnej z użyciem znaku. Zawiera także dodatkowo dedykowane projekty oraz cechy poszczególnych elementów, które wynikają z analizy potrzeb ustalonych z klientem.

Składa się z takich elementów jak:

 1. Opis znaku
  • Opis budowy znaku
  • Opis elementów znaku
 2. Znak Podstawowy
  • Pole ochronne
  • Wielkość minimalna
  • Wersje kolorystyczne
  • Znak na zdjęciu
  • Znak na zdjęciu – nieprawidłowe użycie
  • Niedozwolone modyfikacje znaku
 3. Znak podstawowy z claimem
  • Pole ochronne
  • Wielkość minimalna
 4. Sygnet
  • Wielkość minimalna
  • Wersje kolorystyczne
  • Zastosowanie sygnetu
 5. Paleta Barw
  • Kolorystyka
  • Kolory digital
 6. Typografia
  • Font
  • Zasady użycia fontu
 7. Materiały promocyjne
  • Przykładowe formaty pionowe – typograficzne
  • Przykładowe formaty pionowe – z fotografią
  • Przykładowe formaty poziome – typograficzne
  • Przykładowe formaty poziome – z fotografią
 8. Projekty drukowane
  • Wizytówka
  • Identyfikator
  • Papier firmowy
  • Wzór dokumentu – okładka
  • Wzór dokumentu – strony
  • Faktura
 9. Projekty digitalowe
  • Banery
  • Stopki mailowe
księga identyfikacji wizualnej
identyfikacja wizualna
branding
projektowanie księgi identyfikacji wizualnej
identyfikacja wizualna
projektowanie księgi identyfikacji wizualnej