Skład tłumaczeń

Oferujemy formatowanie i skład tłumaczeń z zachowaniem układu graficznego tekstu odwzorowując wygląd stron źródłowych lub projektując nowy.

Oferujemy również skład OCR różnego rodzaju dokumentów oraz materiałów tekstowo-graficznych. Odwzorowanie tego typu dokumentów zależy jednak w dużym stopniu od jakości tekstu źródłowego oraz jego złożoności.

Nasze usługi formatowania tekstu i OCR są skierowane głównie do biur tłumaczeń dla których opracowujemy materiały źródłowe. Przygotowujemy je do tłumaczenia w formatach obsługiwanych przez programy wspomagające tłumaczenie CAT takie jak DOC, DOCX lub PDF.

typografia

Oferujemy skład tłumaczeń we wszystkich językach i formatach zapisu pliku. Żadne znaki diakrytyczne, ani obcojęzyczne czcionki nie stanowią dla nas przeszkód.

Wykonujemy również składy i formatowanie tłumaczeń z zachowaniem oryginalnego układu graficznego tekstu.

Odwzorowujemy nie tylko wygląd stron tekstu źródłowego, ale także grafiki, które zawierają elementy tekstowe nieedytowalne.

skład tłumaczeń

Wszystkie treści zawarte w dokumencie są przez nas sprawdzane pod kątem graficznym i typograficznym. Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy opracowania projektu, do których należy skład i łamanie tekstu, retusz i edycja zdjęć, tworzenie rysunków i grafik oraz przygotowanie techniczne.

Bierzemy pod uwagę wszystkie parametry techniczne, którym musi sprostać skład DTP. Po zaprojektowaniu dokumentu przygotujemy również osobne pliki do bezpośredniego druku lub publikacji internetowej.

skład tłumaczeń

W ramach składu tekstu tłumaczeń przygotowujemy materiały do wielokrotnego powielania jak katalogi, foldery, broszury, instrukcje obsługi, instrukcje montażu, ulotki, wizytówki, opakowania itp.

Odwzorowujemy składy tłumaczeń technicznych, patentów, specjalistycznych, finansowych, informatycznych, marketingowych, medycznych, motoryzacyjnych oraz prawnych i prawniczych.

Wykonamy również skład graficzny tłumaczonych prezentacji multimedialnych.

Odwzorowujemy skomplikowane tabele, wykresy, diagramy, schematy, infografiki, rysunki, szkice, symbole, równania, cytaty blokowe, przypisy, bibliografie, punktory, numeracje, podpisy, znaki specjalne itp.

Oferujemy usługi formatowania treści przed i po tłumaczeniu. Wykonamy modyfikację grafik nieedytowalnych.

instrukcje obsługi

Składy tłumaczeń do druku

Oferujemy skład tłumaczeń przygotowany pod względem technicznym do różnego rodzaju druku. Stworzymy odpowiednie formaty plików dostosowane do standardów drukarni.

Składy tłumaczeń do publikacji internetowych

Wykonamy odpowiedni skład i łamanie tekstu, które są bardzo ważnym etapem przygotowania dokumentu do publikacji internetowej. Zestawimy odpowiednio treść ze wszystkimi elementami graficznymi projektu. Zoptymalizujemy go i zapiszemy w popularnym formacie pliku PDF.

skład tłumaczeń

Szukasz grafika?
Chcesz zlecić projekt?

Potrzebujesz grafika z nieszablonowymi pomysłami, który stworzy dla Ciebie lub Twojej firmy projekt? Efekt wizualny i aspekty techniczne są dla Ciebie bardzo ważne? Opowiedz nam o swoich potrzebach i oczekiwaniach, a my wybierzemy dla Ciebie odpowiedniego grafika.

Napisz! kontakt@grafikkomputerowy.pl