Projektowanie infografik

Oferujemy projektowanie infografik takich jak:

  • dane statystyczne
  • postęp danej usługi, procesu
  • rozwój wydarzeń na linii czasu
  • przedstawienie danych związanych z lokalizacją
  • przedstawienie zalet i wad oferty
  • odkry­wa­niu relacji przyczynowo-skutkowych,
  • przesyła­niu lub przekazy­wa­niu wiado­mości i komu­nikatów,
  • okre­sowym mon­i­torowa­niu zmian niek­tórych parametrów.

Wyjątkowa cecha naszych infografik to zdol­ność do prezen­tacji roz­ciągłych, nierzadko trud­nych infor­ma­cji w bardzo prosty sposób. Dodatkowo prezentujemy je w sposób bardzo dobrze zapada­jący w pamięć. Odnoszą się do wielu dziedzin, począwszy od nauki i tech­nologii do społeczeństwa i kul­tury.

Jest to skuteczniejsza metoda przedstawienia danych lub informacji niż suche liczby i teksty. Znacznie łatwiej zainteresować nią odbiorców, którzy widząc ciekawy projekt zwrócą uwagę i przeanalizują przedstawione materiały.

Projektowanie infografik – nasza oferta

Tak na prawdę ogranicza nas wyłącznie pomysł i ilość danych. W infografice liczy się głównie interesująca oprawa, która potrafi od razu przykuć uwagę odbiorce.

Do zaprojektowania infografiki potrzebujemy tak na prawdę wyłącznie dane, które wykorzystamy w projekcie. Oczywiście jeśli klient posiada także ogólny zamysł, to możemy się nim zasugerować i stworzyć na jego podstawie atrakcyjną infografikę.

Ceny infografik są uzależnione od ilości danych, jakie musimy na nie przenieść. Każda nowa informacja wiąże się z potrzebą zaprojektowania kolejnych grafik z nią powiązanych.

Dlatego też każdy projekt wyceniamy indywidualnie!

projektowanie infografiki

Na uwagę zasługuje fakt, że jeszcze niewiele firm posiada na swoich stronach czy fanpage’ach takie formy graficzne. Dlatego też przy pomocy infografiki można wyróżnić się na tle konkurencji. Najlepsze infografiki powstają na bazie danych zebranych bezpośrednio przez firmę. Ich unikalność może sprawić, że przy odpowiedniej promocji ludzie będą udostępniać materiał graficzny, dzielić się ze znajomymi, a nasza firma zyska wiele w oczach potencjalnych klientów.

projektowanie infografik

Rodzaje infografik

Ist­nieje wiele rodza­jów info­grafik. Wiele z nich jest spec­jal­isty­cznymi for­mami obra­zowa­nia, które potrafią przed­stawić treść w sposób niepow­tarzalny i abstrak­cyjny. W więk­szości przy­pad­ków taka grafika warta jest znacznie więcej niż tysiąc słów ponieważ potrafi zobrazować i zaraz zrozumieć przedstawioną informację.

projektowanie infografiki

Szukasz grafika?
Chcesz zlecić projekt?

Potrzebujesz grafika z nieszablonowymi pomysłami, który stworzy dla Ciebie lub Twojej firmy projekt? Efekt wizualny i aspekty techniczne są dla Ciebie bardzo ważne? Opowiedz nam o swoich potrzebach i oczekiwaniach, a my wybierzemy dla Ciebie odpowiedniego grafika.

Napisz! kontakt@grafikkomputerowy.pl