Projektowanie herbów


Oferujemy możliwość stworzenia własnego herbu. Nasze długoletnie doświadczenie nabyte podczas tworzenia herbów gmin i rodów, pozwoli również na to, by Państwa rodzina lub organizacja posiadała własny symbol, który będzie ją dumnie reprezentował. Jeśli chcą nam Państwo zlecić projektowanie herbu lub wycenę to prosimy o kontakt.

herb

Projektowanie herbów jest z pewnością przejawem komunikacji wizualnej oraz przynależności. Herb zazwyczaj kojarzy się ze znakiem rodowym lub urzędowym. Oprócz nich projektujemy również herby samorządowe: miejskie, wojewódzkie, powiatowe, gminne, szkolne oraz sportowe, klubowe itp.

projektowanie herbów

Heraldyka kryje w sobie historyczny fenomen, który trwa od Średniowiecza. Trudno mianowicie znaleźć inną dziedzinę projektowania, która na przestrzeni wielu wieków kierowała się niezmiennymi zasadami.

Elementy budowy naszych herbów

  • symbole – herb nie powinien być tworem wyobraźni, lecz wytworem wiedzy na temat historii którą reprezentuje, treść przedstawienia herbowego powinna być precyzyjna i historycznie uzasadniona itp.
  • kolory – nakładanie barw też powinno mieć podłoże historyczne, zachowanie zasad alternacji, wszystkie barwy powinny być czyste i nasycone, bez odcieni i cieniowań itp.
  • kompozycja – dążymy do symetrii, a godła umieszczamy w odpowiedniej odległości od brzegu tarczy, uproszczamy wizerunek, sposób przedstawienia symbolu – linearny i płaszczyznowy, bez perspektywy, czytelność, dobór grubości konturu itp.
projektowanie herbu

O projektowaniu

Heraldyka kieruje się ustalonymi zasadami. Zasady te określają właściwy dobór poszczególnych elementów herbu. Stosowanie właściwych symboli, kolorów, a także wszystkich elementów znajdujących się na tarczy i wokół niej.

Wiemy jakie elementy należy łączyć ze sobą, a jakich unikać. Jakie kolory prawidłowo łączyć ze sobą. Te podstawowe reguły graficzne mają swoje przełożenie na współczesne projektowanie identyfikacji.

Projektant musi maksymalnie uprościć elementy herbu, nadać mu nowoczesnej i oryginalnej stylistyki, należy jednak przy tym dostosować się do zasad obowiązujących od średniowiecza. Trzeba pamiętać, że zaprojektowany herb może na stałe wejść do symboliki. Dbamy o taki wizerunek, szczególnie o to, by był ponadczasowy!

heraldyka

Poprawny polski herb odznacza następującymi cechami:

  • tarcza późnogotycka, zaokrąglona u dołu (tzw. hiszpańska). W uzasadnionych przypadkach inna poprawnie wykreślona tarcza. Tarcza ograniczona jednolitą, czarną linią konturową,
  • w polskiej tradycji heraldycznej nie stosuje się podziałów tarczy, poza historycznie uzasadnioną praktyką,
  • barwy stosowane w heraldyce to: dwa metale (złoto/żółta, srebro/biała) i cztery tynktury (czerwona, błękitna, zielona i czarna),
  • zgodnie z zasadą alternacji nie kładzie się barwy na barwę, a metalu na metal, – godło (znak w polu tarczy) winna charakteryzować umowność, właściwa antynaturalistyczna stylizacja heraldyczna. Nie stosuje się fotograficznych przedstawień postaci, lub zabytków! Wszystkie godła powinny być obwiedzione czarną linią konturową jednakowej grubości, cieńszą niż kontur tarczy. Nie stosuje się zazwyczaj cieniowania i innych zabiegów służących do uplastycznienia godeł,
  • godło powinno dobrze wypełniać pole tarczy. Właściwa jest redukcja symboliki do jak najmniejszej liczby elementów,
  • godło powinno odznaczać się własną autorską stylizacją,
  • współcześnie rzadko stosuje się elementy zewnętrzne, takie jak hełmy, labry, korona, korona murowa, trzymacze, dewiza,
herby
projektowanie herbu
wizytówki z herbem
herb projektowanie
znak herbowy
herb rodowy

Jeśli chcą nam Państwo zlecić projektowanie herbu lub wycenę to prosimy o kontakt na adres zlecenia@grafikkomputerowy.pl


Kontakt

Zapraszamy do współpracy z naszą pracownią graficzną.

Telefon
+48 788 799 733

Mail
kontakt@grafikkomputerowy.pl
zlecenia@grafikkomputerowy.pl