Kategorie
Porady Porady dla grafika Porady dla klienta

Projektowanie stempli i pieczęci herbowych

Oferujemy możliwość stworzenia własnego herbu, pieczęci lub stempla. Nasze długoletnie doświadczenie nabyte podczas tworzenia herbów gmin i rodów, pozwoli również na to, by Państwa rodzina lub organizacja posiadała własny symbol, który będzie ją dumnie reprezentował. Jeśli chcą nam Państwo zlecić projektowanie herbu lub wycenę to prosimy o kontakt.


Pieczęć jest świadectwem i znakiem wiarygodności zarówno osób fizycznych, jak i prawnych lub urzędowych. Pieczęć gwarantuje autentyczność sporządzonych pism i oficjalnych dokumentów. Może stanowić również element zabezpieczający te materiały przed otwarciem.

Przeznaczenie pieczęci

  • okolicznościowe – herbowe, zawierające znaki heraldyczne, dedykowane miastom, gminom, osobom prywatnym oraz firmom (np. zawierające logo, znaki lub specjalną treść).
  • urzędowe – stanowiące symbol legalnej władzy, będące potwierdzeniem bezpieczeństwa, autentyczności oraz prawomocności instytucji państwowych;

Rodzaje pieczęci

  • wyciskowe suche
  • do laku
  • do tuszu
  • referentki

O samym projektowaniu

Przygotowanie projektu pod czytelne odbicie w różnych materiałach typu mosiądz, stal, guma stemplarska itp. powinno nieznacznie różnić się od siebie ze względu na typ znakowania takiego jak CNC, laser fibrowy, laser CO2 itp.

Każdy projekt stempla powinien różnić się detalami w zależności od przeznaczenia, wielkości oraz w jakiej technologii będzie znakowany bądź grawerowany. Od tych elementów i szczegółów zależy jego ostateczny dobry i czytelny wygląd.

Cechy dobrze zaprojektowanego stempla:

  • w polu pieczęci można umieścić herb, lub samo godło herbowe.
  • legenda (napis w otoku) może biec: albo jednym łukiem, zaczynającym się równoramiennym krzyżykiem „na godz. 12.00”, albo dwoma łukami górnym i dolnym, rozdzielonym tzw. dywizorami – sześciopromiennymi heraldycznymi gwiazdkami ażurowymi.
  • litery legendy powinny harmonijnie wypełniać otok.
  • otok może być wydzielony linią ciągłą lub perełkową. Łańcuch i odznaki honorowe opisane zostały w odrębnych opracowaniach.

Kontakt

Zapraszam do współpracy z naszą pracownią graficzną. Wycenimy każdy projekt, odpowiemy na każdego maila i podejmiemy się każdego wyzwania graficznego.

Telefon
+48 880 466 944

Mail
kontakt@grafikkomputerowy.pl