Formatowanie prac dyplomowych

Oferujemy profesjonalny skład i formatowanie prac dyplomowych oraz naukowych w tym licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Formatujemy według określonych wytycznych uczelni lub aktualnych standardów graficznych.

Wykonujemy również profesjonalne obróbki tekstowo-graficzne dokumentów drukowanych i publikacji internetowych. Dostosowujemy poszczególne rozwiązania graficzne do specyfiki zlecenia. Nadajemy nowym projektom spójną i jednolitą oprawę graficzną.

Wszystkie treści zawarte w dokumencie są przez nas przygotowywane pod kątem graficznym i typograficznym. Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy opracowania projektu oraz przygotowania technicznego.

Realizujemy nowe formatowanie treści lub poprawiamy istniejące w różnych programach i formatach. Są to między innymi Microsoft Word (DOC, DOCX), LibreOffice, OpenOffice, Adobe Acrobat (PDF) oraz InDesign (INDD, INDL, INDT, INDB).

Oferujemy formatowanie treści we wszystkich językach. Żadne znaki diakrytyczne, ani obcojęzyczne czcionki nie stanowią dla nas przeszkód.

Czas i koszt formatowania tekstu ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości stron i złożoności treści.

formatowanie pracy dyplomowej

W ramach usługi dostosowujemy formatowanie pracy dyplomowej lub naukowej do wymogów edycyjnych, które są wymagane.

Oferujemy formatowanie treści z wyszczególnionymi poniżej elementami w układzie tekstowo-graficznym:

 • tabele, wykresy, diagramy;
 • schematy i infografiki;
 • zdjęcia, rysunki, szkice;
 • symbole i równania;
 • tytuły, podtytuły, nagłówki i stopki;
 • cytaty blokowe
 • przypisy, bibliografie, spis treści;
 • punktory, numeracje;
 • wcięcia akapitowe, kolumny;
 • interlinia i marginesy;
 • czcionki;
 • podkreślenia, kursywy, pogrubienia.
formatowanie prac dyplomowych

Formatowanie pracy dyplomowej do druku

Oferujemy formatowanie i przygotowanie pracy dyplomowej pod względem graficznym i typograficznym do różnego rodzaju druku. Stworzymy odpowiednie formaty plików dostosowane do standardów drukarni.

Bierzemy pod uwagę wszystkie parametry techniczne, którym musi sprostać skład DTP.

Sformatowane pliki tekstowe przeznaczone do druku zapisujemy w formacie PDF. Gwarantuje on poprawność formatowania pracy niezależnie od wersji oprogramowania używanego na komputerze.

Formatowanie pracy dyplomowej do publikacji internetowej

Wykonamy odpowiednie formatowanie tekstowo-graficzne i zoptymalizujemy je do publikacji internetowych.

Sformatowane pliki tekstowe przeznaczone do zamieszczania w Internecie zapisujemy w formacie PDF. Gwarantuje on poprawność odczytu pracy niezależnie od wersji oprogramowania.

edycja prac dyplomowych

Bezpieczeństwo prac dyplomowych

Mimo ochrony, jaką daje prawo, dokładamy wszelkich starań, aby przesyłane do nas treści były bezpieczne. Po wykonaniu zlecenia pliki są automatycznie usuwane.

Każda praca od chwili powstania jest automatycznie chroniona z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).

formatowanie prac dyplomowych

Szukasz grafika?
Chcesz zlecić projekt?

Potrzebujesz grafika z nieszablonowymi pomysłami, który stworzy dla Ciebie lub Twojej firmy projekt? Efekt wizualny i aspekty techniczne są dla Ciebie bardzo ważne? Opowiedz nam o swoich potrzebach i oczekiwaniach, a my wybierzemy dla Ciebie odpowiedniego grafika.

Napisz! kontakt@grafikkomputerowy.pl