Audyt wzorniczy

Oferujemy audyt wzorniczy przeprowadzając analizę działalności pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wdrożeń.

Głównym celem jest niezależna ocena wzornictwa produktu lub firmy w przestrzeni publicznej i na tle konkurencji.

Źródłem sukcesu większości produktów jest świadome zarządzanie wzornictwem czyli jego wyglądem. To jeden z kluczowych elementów każdej długofalowej strategii marketingowej.

Dzięki audytowi firma pozna mocne i słabe elementy swojego wzornictwa, dzięki czemu ma szansę wzmocnić swoją pozycję rynkową oraz osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Celem naszych działań jest sporządzenie kompletnej analizy przedsiębiorstwa i jego produktów w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych na poziomie produkcji.

Zbadamy również potrzeby oraz zaproponujemy efektywne rozwiązania, które wskażą kierunki dalszego rozwoju. Wydamy również opinię w oparciu o działalność konkurencji. W wyniku audytu powstanie strategia wzornicza do wdrożenia.

audyt wzornictwa

Wszystkie uzyskane informacje poddawane są szczegółowej analizie. Sprawdzamy pojedyncze wzorce produktowe jak i również ogół wzornictwa w ujęciu jakościowym oraz ilościowym. Największą uwagę koncentrujemy na analizowaniu zebranych materiałów graficznych oraz ich zależności z aktualnymi trendami.

Audyt wizerunku pozwoli jednoznacznie określić sposób pozytywnego postrzegania wzornictwa produktów przez jej najbliższe otoczenie oraz potencjalnych klientów. Pozwoli zidentyfikować błędy oraz zagrożenia i wskazać potencjalne rozwiązania.

Analizie poddajemy także wizerunek i publikacje produktów w różnych mediach. Zebrane w ten sposób dane pozwalają sformułować strategię komunikacji w najczęściej wykorzystywanych kanałów komunikacji. 

Strategia wzornicza

Na podstawie audytu i strategii wzorniczej opracowujemy szczegółowy plan działań. Dodatkowo przeprowadzimy szkolenia i warsztaty z procesu wdrażania nowoczesnego wzornictwa.

Celem strategii jest zarekomendowanie najlepszych rozwiązań wzorniczych dla działalności przedsiębiorstwa. Strategia precyzyjnie ukierunkuje firmę i jej działalność na takie wykorzystanie zasobów i potencjału, które pozwolą osiągnąć wyznaczone cele.

Przygotowujemy i pomożemy zrealizować strategię wzorniczą w oparciu o audyt wizerunkowy. W raporcie znajdzie się stan i opis obecnego wizerunku firmy oraz propozycje i sugestie proponowanych zmian. Wyznaczymy potencjalne kierunki rozwoju oraz wskażemy szanse i korzystne rozwiązania.

audyt wzorniczy

Raport

Każdy audyt kończy się raportem, który przedstawia ocenę poszczególnych elementów wzornictwa. Zawiera też przygotowany plan poprawy wizerunku poprzez rekomendacje oraz wytyczne do wdrożenia.