Audyt wzorniczy

Oferujemy audyt wzorniczy – analiza działalności firmy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. 

Źródłem sukcesu większości produktów i usług jest świadome zarządzanie wzornictwem – to jeden z kluczowych elementów strategii biznesowej. Dzięki audytowi wzorniczemu przedsiębiorstwo ma szansę wzmocnić swoją pozycję rynkową oraz osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Celem naszych działań jest sporządzenie kompleksowej analizy przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych na poziomie usług, produktów, komunikacji z klientem, marketingu, sprzedaży itp. Zbadamy potrzeby wzornicze oraz zaproponujemy efektywne rozwiązania, które wskażą kierunki dalszego rozwoju. W wyniku audytu wzorniczego powstanie strategia wzornicza.

audyt wzornictwa

Strategia wzornicza

Celem strategii wzorniczej jest zarekomendowanie najlepszych rozwiązań biznesowych dla działalności przedsiębiorstwa. Strategia precyzyjnie ukierunkuje firmę i jej działalność na takie wykorzystanie zasobów i potencjału, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele.

Przygotowujemy i realizujemy strategię wzorniczą w oparciu o audyt wzorniczy. W szczegółowym raporcie znajdzie się opis zarówno stanu obecnego firmy (jej mocne i słabe strony, konkurencję, produkty, itp.), jak i propozycje oraz sugestie zmian. Wyznaczymy potencjalne kierunki rozwoju, wskażemy szanse i zagrożenia.

Kreacja i design

Nowoczesna i profesjonalna kreacja to połowa sukcesu! Myślenie projektowe kładzie nacisk na obserwację, współpracę, uczenie się, wizualizację idei oraz prototyp, uwzględniając całą perspektywę biznesową. Na podstawie audytu i strategii wzorniczej opracowujemy szczegółowy plan działań. Wizje i twarde dane przekładamy na język kreacji, który jest podstawą do realizacji pomysłów.

Dzięki współpracy z nami wzornictwo przemysłowe staje się szansą na zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Dostosujemy pomysł do realiów rynku, bo będziemy mieli świadomość kierunku, w jakim zmierza firma i celu jaki chcemy osiągnąć.

audyt wzorniczy

Audyt wzorniczy – nasza oferta

Analiza wzornictwa

 • analiza produktów i usług w tym także firm konkurencyjnych
 • ocena wzornictwa
 • analiza trendów wzorniczych i potencjału, branżowych i technologicznych
 • prosta analiza technologii, parku maszynowego i oferowanych produktów
 • analiza struktury i komunikacji w procesach rozwoju nowego produktu
 • analiza preferencji estetycznych i oczekiwań potencjalnych klientów
 • rekomendacja działań

Wdrażanie strategii:

 • prowadzenie szkoleń i warsztatów procesu rozwoju nowego produktu
 • projektowanie produktów i usług
 • wdrażanie i projektowanie marek oraz systemów identyfikacji wizualnej firm
 • projektowanie stron www, katalogów, ulotek, teczek, kopert, wizytówek, pieczątek

Wsparcie we wprowadzaniu produktów na rynek:

 • copywriting nazw nowych linii, produktów i usług
 • projektowanie logotypów i grafiki na produkcie
 • projektowanie opakowań
 • tworzenie i projektowanie instrukcji obsługi
 • projektowanie innych form promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.