Audyt wizerunkowy

Oferujemy audyt wizerunkowy przeprowadzając analizę działalności pod względem potencjału i potrzeb wizerunku, której wynikiem jest strategia wdrożeń.

Głównym celem jest niezależna ocena wizerunku marki, firmy, osoby lub produktu i usługi w przestrzeni publicznej i na tle konkurencji.

Źródłem sukcesu większości produktów i usług jest świadome zarządzanie wizerunkiem. To jeden z kluczowych elementów każdej długofalowej strategii marketingowej.

Dzięki audytowi firma pozna mocne i słabe elementy swojego wizerunku, dzięki czemu ma szansę wzmocnić swoją pozycję rynkową oraz osiągnąć przewagę konkurencyjną.

audyt wzornictwa

Celem naszych działań jest sporządzenie kompletnej analizy przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania wizerunku na poziomie usług, produktów, komunikacji z klientem, marketingu, sprzedaży oraz identyfikacji wizualnej.

Zbadamy również potrzeby oraz zaproponujemy efektywne rozwiązania, które wskażą kierunki dalszego rozwoju. Wydamy również opinię w oparciu o działalność konkurencji, której elementem będzie strategia wizerunkowa do wdrożenia.

Wszystkie uzyskane informacje poddawane są szczegółowej analizie. Sprawdzane są pojedyncze treści jak i również ogół informacji w ujęciu jakościowym oraz ilościowym. Największą uwagę koncentrujemy na analizowaniu zebranych materiałów graficznych oraz ich zależności z aktualnymi trendami.

Audyt wizerunku pozwoli jednoznacznie określić sposób pozytywnego postrzegania marki lub firmy przez jej najbliższe otoczenie oraz potencjalnych klientów. Pozwoli zidentyfikować błędy oraz zagrożenia i wskazać potencjalne rozwiązania.

Analizie poddajemy także wizerunek i publikacje w różnych portalach społecznościowych. Zebrane w ten sposób dane pozwolą sformułować strategię komunikacji w najczęściej wykorzystywanych kanałów komunikacji. 

audyt wizerunkowy

Strategia wizerunkowa

Na podstawie audytu i strategii wizerunkowej opracowujemy szczegółowy plan działań. Dodatkowo przeprowadzimy szkolenia i warsztaty z procesu wdrożenia nowego wizerunku.

Celem strategii jest zarekomendowanie najlepszych rozwiązań wizerunkowych dla działalności przedsiębiorstwa. Strategia precyzyjnie ukierunkuje firmę i jej działalność na takie wykorzystanie zasobów i potencjału, które pozwolą osiągnąć wyznaczone cele.

Przygotowujemy i pomożemy zrealizować strategię wzorniczą w oparciu o audyt wizerunkowy. W raporcie znajdzie się stan i opis obecnego wizerunku firmy oraz propozycje i sugestie proponowanych zmian. Wyznaczymy potencjalne kierunki rozwoju oraz wskażemy szanse i korzystne rozwiązania.

Raport

Każdy audyt kończy się raportem, który przedstawia ocenę poszczególnych elementów wizerunku. Zawiera też przygotowany plan poprawy wizerunku poprzez rekomendacje oraz wytyczne do wdrożenia.