Kategorie
Artykuły

Przygotowanie projektu do grawerowania i cięcia laserem CO2

Przygotowanie projektu do grawerowania laserem CO2 opiera się według ściśle określonych zasad i zaleceń. Polega przede wszystkim na zamianie kolorów wszystkich obiektów na grafiki achromatyczne lub monochromatyczne. Natomiast przygotowanie projektu do cięcia laserem CO2 polega na zamianie wszystkich elementów na obiekty z obrysem bez wypełnienia. Pliki przeznaczone do grawerowania lub znakowania laserem tworzone są w […]

Kategorie
Artykuły

Profesjonalne projektowanie ikon

W dobie minimalizmu ikony zyskują coraz większą popularność. Używa się ich najczęściej do identyfikacji i oznaczenia różnych funkcji oraz informacji. Pełnią również niezbędną rolę na poziomie obsługi i użytkowania różnych urządzeń oraz programów. Ikony są również nieodłącznym elementem systemów identyfikacji wizualnej, informacji przestrzennej, interfejsów oprogramowania, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. Są swoistym skrótem myślowym, których celem […]

Kategorie
Artykuły

Profesjonalne projektowanie grafiki

Profesjonalne projektowanie grafiki jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na budowanie przewagi wizerunkowej. Dotarcie i przekonanie do siebie potencjalnych klientów poprzez tworzenie odpowiedniego wizerunku jest dzisiaj standardem. Projektowanie grafiki to kreacja nie tylko obrazu, ale również odpowiednio dobranego przekazu. Właściwa grafika pozwala budować spójny wizerunek na każdym etapie publikacji różnego rodzaju komunikatów oraz informacji. Kreacja […]

Kategorie
Artykuły

Projektowanie zgodne z uchwałą krajobrazową miasta

Samorządy coraz częściej wprowadzają uchwały krajobrazowe oraz tworzą parki kulturowe mające na celu uporządkowanie chaosu reklamowego. Wypracowane zasady i zalecenia mają ujednolicić projektowanie zgodne z uchwałą krajobrazową miasta. Są to głównie uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych. Dzięki temu miasta zyskują możliwość wydawania zaleceń wobec zamierzeń […]

Kategorie
Artykuły

Profesjonalnie projektowanie monogramu

Monogram to najczęściej zestawienie litery lub kilku liter powiązanych ze sobą kompozycyjnie. Stosowany jest jako podpis lub znak własności, który stanowi inicjały danej osoby lub organizacji. Nadrzędną zasadą monogramu jest jego czytelność, z kolei kwestie wyglądu i dekoracyjne znajdują się na drugim miejscu. Funkcja monogramów Taki graficzny podpis jest często projektowany w herbach. Stosuje się go również […]

Kategorie
Artykuły

Profesjonalne projektowanie herbów

Herb jest przejawem komunikacji wizualnej i przynależności osoby, rodu, organizacji, korporacji, jednostek samorządowych lub klubu sportowego. Jest graficznym skrótem historii, który przedstawia ich treść, za pomocą prostych symboli identyfikujących osoby, przedmioty lub wydarzenia. Herby w zależności od rodzaju i przeznaczenia kierują się różnymi zasadami i technikami ich tworzenia. Określają właściwy dobór poszczególnych składników budowy, symboli oraz […]

Kategorie
Artykuły

Profesjonalne projektowanie logo

Logo to unikalna i charakterystyczna forma graficzna, napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji działalności. Idea logo nie zawsze musi nawiązywać bezpośrednio do działalności podmiotu lub osoby. Logo jest przede wszystkim znakiem towarowym marki, który spełnia funkcję marketingową i informacyjną. Występuje w postaci znaku będącego symbolem lub sygnetem, logotypu bądź pełnego logo. Cele […]

Kategorie
Artykuły

Projektowanie minimalistyczne

Minimalizm jest prostą formą, którą cechuje przejrzystość i funkcjonalność oraz piękno zawarte prostocie. To wyznaczniki minimalizmu, dzięki któremu projekt może zyskać nieśmiertelność. Projektowanie minimalistyczne charakteryzuje się w różnym stopniu pozbawieniem zbędnych elementów i ozdób. W zamian oferuje skupienie się na prostej formie, wykorzystując tylko niezbędne dla funkcjonalności elementy. Zastosowana forma wydobywa maksimum estetyki i funkcjonalności, […]

Kategorie
Artykuły

Profesjonalne tworzenie księgi znaku

Księga Znaku to opis budowy logo oraz zaleceń jak należy go poprawnie używać. Zawiera szereg przykładów, mających na celu ułatwić pracę z logo. Zasad w niej opisanych powinno się bezwzględnie przestrzegać dla jednorodnego wizerunku firmy. Księga Znaku jest to dokument zapisany w formacie PDF występujący w wersji elektronicznej lub dodatkowo drukowanej. Istnieją dwa rodzaje księgi znaku, […]

Kategorie
Artykuły

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa to dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem nowoczesnej techniki komputerowej do generowania obrazów oraz wizualizacji rzeczywistości. Najprościej opisując to obrazy tworzone za pomocą komputera i wykorzystywane w komputerze. Początek rozwoju grafiki komputerowej to lata ’50 XX wieku. W tym czasie jednak komputery nie były powszechnie dostępne. Na jej zastosowania mogły pozwolić sobie ośrodki badawcze, […]